Tornrummet

MÖTESRUM I TORN

Tornrummet är beläget på den översta våningen i karaktärsbyggnadens torn, ovanför tornkabinettet.

Rumshöjden är större än normalt och rummet har koniska fönster som är typiska för tornet.
Tornrummet har renoverats under våren 2014 och det är en utmärkt plats
till exempel möten av ledningsgrupp.

Tornrummet kan rymma upp till 12 personer vid bordet och 10 personer mera till soffas.