Övriga Möteslokaler

MÖTESLOKALER OCH KABINETTER
Det finns också ett stort antal kabinett och möteslokaler i Majvik, där små grupper kan hålla möten.

Möteskabinetten är utrustade med blädderblock, skrivtavla och OH-projektor.

Karaktärsbyggnaden inrymmer fem nya möteskabinett med utrymme för 10 personer.

Från Kabinett 3 öppnar sig en vacker utsikt mot havet. Kabinettet lämpar sig för möten med 10 personer.

Kabinett 6 kan användas som mötes- eller grupparbetsrum för 15 personer.

Strax bredvid föreläsningssalen ligger 12 grupparbetsrum – vart och ett för 6 personer.

Kabinettet Roope ligger under föreläsningssalen Emma. I anslutning till det finns bastuutrymmen för 15 personer.

Tornkabinettet är beläget i karaktärsbyggnadens torndel. Tornkabinettet är ljust och en underbar utsikt öppnar sig från dess fönster.Tornkabinettet rymmer 25 personer.