History

Byggnadet av Majvik

Professor Artur Edvard af Forselles
(1864-1953)
medicine och kirurgi doktor, den första professorn i öron-, näs- och halssjukdomar, grundare av öronkliniken, lantdagsman samt riksdagsman.

Professor Artur Edvard af Forselles köpte Majvikområdet i Masaby, Kyrkslätt i slutet av 1800-talet som sommarställe för sin familj. Han hade blivit erbjudit det öster om Helsingfors belägna Brändö som sommarställe, men han ansåg att området var för stort för familjen som dåförtiden hade två barn.

Den första byggnaden i Majvik var ”Lilla villan” – en liten röd stuga som stod på samma plats som den nuvarande karaktärsbyggnaden. Under den tid som jugendslottet byggdes bodde familjen under somrarna i stugan. af Forselles skrev sin avhandling i samma stuga. Lilla villan blev senare villavaktens bostad. Under vinterkriget tjänstgjorde byggnaden som bombskydd.

Det saknas exakta uppgifter, om vilket år den gamla huvudbyggnaden på Majvik byggdes samt vem arkitekterna var. De tre berömda finländska arkitekterna Gesellius-Saarinen-Lindgren byggde 1902 för eget bruk bostads- och ateljéhuset Hvitträsk som ligger ett par kilometer väster om Majvik. Gemensamt för Hvitträsk och Majvik är lösningar och utsmyckningar som är typiska för jugendstilen: stora och små oregelbundna fönster, runda övre delar, rikt utsmyckade pelare och valv, randornament med växt- och djurmotiv på väggarna. Det finns goda motiv att anta att en av arkitekterna bakom Hvitträsk – sannolikt Armas Lindgren – skulle ha ritat också Majvik och att huset skulle ha stått färdigt mellan åren 1904 – 1908. Arkitektens namn nämns dock inte på ritningarna.

Husgrunden är utförd av granitblock och väggarna av tegel och trä. Tornet har murats av tegel. Teglen hämtades med båt från Bastvik tegelfabrik som låg på andra sidan av Esboviken.

Enligt de första planerna skulle villan placeras längre ned i sluttningen, på området vid de stora stenarna intill infartsvägen. Till slut beslöt man dock bygga villan på den nuvarande platsen – på den högsta punkten av den bergiga backe som kallas Berga.

Värdefulla Föremal

Af Forselles reste mycket. Han färdades över Alperna till Italien med sin Opel-bil som han köpt av Nikolajeff. Detta kan anses vara en verklig prestation i beaktande av hur oförutsebara vägförhållandena var vid början av seklet samt den dåtida tekniken. Från sina resor förde han med sig olika föremål till Majvik.

Merparten av föremålen som idag finns i den gamla huvudbyggnaden härstammar från Forselles tid eller släkten Weckman. Spegeln från 1700-talet som finns i salen och den estniska kofferten i övre våningen är värda ett särskilt omnämnande. I det värdefulla lösöret ingår vidare barockmöblemanget i matsalen och en Rosenthal-servis med över hundra delar.

marmoripatsas-150x150kustavilainen-peili-150x150

Lönnfack

Under Af Forselles och Weckmans tid var Majvik i användning endast om somrarna och huset hade ofta besök av tjuvar under vintrarna. För att skydda huset mot tjuvar byggde af Forselles själv olika alarm samt flera lönnfack, i vilka de mest värdefulla föremålen gömdes under de tider då huset stod tomt.Föremålen som gömts i ett av de här lönnfacken, bland dem ritningarna till Majvik, bevarades även under åren 1944 – 56, då Porkalaområdet var arrenderat till Sovjetunionen. I den allmänna brådskan när huset utrymdes, stack Weckmans husföreståndarinna in sina träskor i ett av lönnfacken. Till sin stora glädje hittade hon dem då hon återvände. Det här gav henne orsak att dra sig till minnes det gamla ordspråket: ”Till det ställe där du lämnar dina skor, skall du återvända senare.”