Miljöpolicy

Majvik ligger vid havsstranden omgivet av vacker natur.

För oss är det en hjärtesak och en naturlig del av lönsam affärsverksamhet att skydda miljön.

Vi har förbundit oss att följa miljölagarna och -författningarna, minska miljöpåverkan, kontinuerligt förbättra verksamheten och uppfylla kundernas förväntningar.

De viktigaste punkterna i vårt miljöprogram utgörs av sparsam användning av energi, vatten och material, effektiv sortering och beaktande av miljökonsekvenserna vid anskaffningar.

Hela vår personal är engagerad i miljöprogrammet och en miljögrupp som utsetts bland de anställda svarar för utveckling av programmet. Uppfyllandet av målen som uppställts övervakas och programmet uppdateras regelbundet. Personalen informeras om planerna och resultaten.

Vi tar gärna emot förbättringsförslag av våra kunder, och inkluderar även våra samarbetspartners i förverkligandet av miljöansvaret.