Tilläggstjänster

Majviks fantastiska omgivning i hjärtat av naturen erbjuder mångsidiga möjligheter till rekreation, upplevelser och olika slags aktiviteter.

Gästerna har vidare till sitt förfogande en 1,5 km lång upplyst motionsslinga,  volleybollplan, gångstavar, minigolfbana samt petanquespel.
Om man vill ha något aktivitet inne, vi har gym på hotellet.

Program arrangörer hjälper dig med att anordna upplevelsefyllt tilläggsprogram i omgivningen kring Majvik.
Mera information av program arrangörer du vill ha från vår försäljningsservice.