Under Af Forselles Tid

Artur-af-Forselles2Af Forselles planterade sällsynta träd, buskar och andra växter i omgivningen kring karaktärsbyggnaden och även på andra platser på tomten som vid den tiden omfattade åtta hektar. På området växer bl.a. Douglastall, kastanjeträd, sibiriska ädelgranar (pichtagranar), ormgran och hängask.

Växter hämtades bl.a. från Sveaborg, där kommendören för garnisonen, amiral Studentsky, var af Forselles patient. Af Forselles maka Emma Adele Kolster (1869 – 1923, dotter till professor Rudolf Kolster vid polytekniska institutet) hade trädgårdsskötsel som hobby. Emma lät köra många hästlass med mylla och mossmylla upp på backen som växtunderlag för sina blommor. Jorden hämtades från ett område som låg bakom Masaby station och som af Forselles hade köpt enbart för detta syfte.

Af Forselles intresserade sig för teknik. Han planerade vattenledningar till sin villa och lät installera en telefon t.o.m. i simrummet och garaget.  Vidare var han grundare av och mångårig ordförande för Finlands Automobilklubb. af Forselles var kirurg och därför också mycket händig. En gång avlägsnade han en bult som lossat från bilens avgasrör med hjälp av tråd och en eldgaffel, då mekanikern inte hade lyckats med att få bort den. ”Det här är ju precis som att avlägsna tonsillerna”, berättas det att af Forselles hade konstaterat.

Nere vid stranden låg ladugården, stallet, svingården, vaktstugan samt simrummet. Pappa professorn lät bygga en tennisplan för sin dotter Anne-Marie. Planen låg på norra sidan av karaktärsbyggnaden, mellan klipporna skyddad för vindarna.

kuva12På den tiden reste man från staden till Majvik med tåg eller så tog man båten som hette Adlercreutz. Det hände ibland att tåget stannade på kustbanan precis vid Majvik, då högt uppsatta gäster fanns ombord. Till dignitärerna som besökte Majvik hörde bl.a. statsmännen Mannerheim, Svinhufvud, Kallio och Tanner. Den sistnämnda rökte dyra cigarrer och af Forselles grep chansen att påpeka, att vänstern röker goda cigarrer medan han, borgaren, får nöja sig med sämre cigarrer. I utvalt sällskap spelades också skruv.

Af Forselles utvidgade under årens lopp Majvik genom att köpa mark av de lokala bönderna då de hade ont om pengar. År 1937 övergick Majvik till af Forselles dotter, Anne-Marie (1903 – 1994), och hennes man Jarl Albert Oskar Weckman.