Porkalaparentensen

Majvik hörde till Porkalaområdet som i samband med Moskvafreden år 1944 arrenderades till Sovjetunionen för 50 år. Arrendeområdets gräns löpte längs Esboviken och från stället där ringvägen och kustbanan idag möts till Humaljärvi. Gränslinjen är ännu synlig i skogen i närheten av hållplatsen vid Bobäck.

Såväl Af Forselles som paret Weckman var tvungna att lämna det tömda Majvik. Då Af Forselles lämnade huset, fäste han på ytterdörren en sida som han rivit ur ett bildverk, där den av Runeberg beskrivna landsherren Wibelius konstaterar med handen på lagboken: ” Men lag skall öfverleva mig, som jag långt efter den blef till.”

venalainen_sotilasUnder Porkalaparentesen inhystes i Majvik underrättelsestaben för Porkalaområdets kommendör, general Kabanovs trupper – platsen är ju en av de högsta terrängpunkterna i Kyrkslätt, 43 meter ovanför havsytan. I karaktärsbyggnaden fanns en radar- och radiostation, i sluttningen en spaningsöppning och antenner hade hängts upp i riktning mot Esboviken samt i de närstående träden. Stabschefen var inkvarterad i ”Lilla villan”, det rådde sträng disciplin på området och marschsångerna ekade över till andra sidan av Esboviken.

Framför karaktärsbyggnaden, på samma plats där soluret står idag, hade ryssarna lämnat en liten staty som påminde om en upp och nedvänd blomkruka. Runt stjärnan hade de format en röd stjärna av småstenar. Weckmans gav statyn namnet ”Stalins hatt”.

År 1956 återbördade Sovjetunionen Porkala och familjen Weckman flyttade tillbaka till Majvik. Af Forselles hade dock dött redan tidigare, år 1953. Slottet var i dåligt skick efter ryssarna – bland annat hade alla utom två av husets kakelugnar förstörts – men Weckmans reparerade huset och satte det i beboeligt skick.